Eesti Noorte Liit on jagatud kahte valdkonda: Turundus- ja kommunikatsioonivaldkond ja kultuurivaldkond.

Kultuurivalkond

Kultuurivaldkonna eesmärk on projekte kirjutada või projektide koostamine koos juhatusega. Kultuurivaldkonna liige saab panna proovile oma oskused projektide koostamisel, saab teha meeskonnatööd ning osaleda sündmuste korraldamisel. Kindlasti ei puudu valdkonna tööst organisatsiooni siseste sündmuste korraldamine.

ÜLESANDED

  • Organisatsiooni traditsioonide loomine (seda nii organisatsioonisiseselt kui ka suurte ürituste kohta).
  • Projektide kirjutamine ja sündmuste korraldamine.
  • Liidu partneritega suhtlemine ja ühenduse hoidmine sündmuste korraldamise eesmärgil.
  • MTÜ juhatusega koostöös sündmuste korraldamine.

Turundus- ja kommunikatsioonivaldkond

Turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna eesmärk on jäädvustamine ja press. Turundus – ja kommunikatsioonivaldkonna liige saab ennast proovile panna sündmuste jäädvustamisel, esindada liitu messidel, reklaamida liitu ja koostada infokirju.

ÜLESANDED

  • Infokirjade ja pressiteadete koostamine
  • Foto- ja videojäädvustus
  • Liidu esindamine messidel
  • Meediaplaani koostamine ja pidev täiendamine.