Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine
Isikuandmeid töötleb MTÜ Eesti Noorte Liit Reg. nr. 14194634; Harjumaa, Tallinna linn, Vikerkaare 10, 10921; Email: info@noorteliit.ee. MTÜ Eesti Noorte Liit isikuandmeid töötleb juhatus.

Töödeldavad isikuandmed
Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Isikukood;
Sünnikuupäev;

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
MTÜ Eesti Noorte Liit kasutab isikuandmeid isiku lisamiseks eKooli. Organisatsioonil on koostööleping eKool AS-iga.

Isikuandmete töötlemine toimub liikmega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse
Isikuandmed edastatakse liidu juhatusele isiku kasutajakonto lisamiseks, haldamiseks ja probleemide lahendamiseks.
Nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress lisatakse eKooli serverisse.
Isikuandmeid ei edastata mitte kellelegi ilma isiku nõusolekuta.

Turvalisus ja andmete ligipääs
Isikuandmeid hoitakse ekool.eu serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Juurdepääs isikuandmetele on liidu juhatusel ja valitud valdkonnajuhtidel, kes näevad oma valdkonda lisatud isikute informatsiooni ning on eKoolis õpetaja rollis.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi ekooli kasutajaprofiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub isiku nõusoleku alusel, siis on isikul õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest liidu juhatust e-posti teel – info@noorteliit.ee.

Säilitamine ja kustutamine
Liidu profiili sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust liidu juhatusega e-posti teel – info@noorteliit.ee.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub liidu juhatuse vahendusel (MTÜ Eesti Noorte Liit Reg. nr. 14194634; Harjumaa, Tallinna linn, Vikerkaare 10, 10921; Email: info@noorteliit.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).