Mittetulundusühing Eesti Noorte Liit on avalikes huvides tegutsev ühing, mis ühendab seaduse alusel aktiivseid Eesti noori kodanikke vanuses 13 kuni 26 eluaastat. Liit on noorte loodud ja noorte juhitud.

MTÜ Eesti Noorte Liit on loodud 4. veebruaril 2020.

EESMÄRGID

  • Tekitada noortes motivatsiooni oma tulevik Eestiga siduda.
  • Võimaldada noortel oma ideid teostada ning neid protsessis toetada.
  • Ürituste algatamine ja korrdalmine ning noortes ühtsustunde loomine.
  • Suurendada kodanike osalust ja aidata kaasa kondaikuühiskonna arengule.
  • Noorte informeerimine aktuaalsetest teemadest.
  • Esindada ja kaitsta Eesti kodanike õigusi, huve ning arvamusi avalikkuse ees, suhetes riigiasutuste ja teiste ühingutega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.