eKool on internetipõhine elektrooniline õppeinfosüsteem.

Kuidas Eesti Noorte Liit eKooli kasutab?

Liit kasutab eKooli andmebaasina ja infosüsteemina. eKool on süsteem mida valdavalt enamus noored täna Eestis kasutavad ning selle kasutamine on juba tuttav. eKool on üles ehitatud päevikutena kuhu on lisatud liikmed. Näiteks kui luuakse projekt, siis projekti jaoks luuakse päevik kuhu panna kirja koosolekud, teated, kohalviibimised ja tegevused/tähtajad (ülesanded).

Eesti Noorte Liit kasutab eKooli järgmistel eesmärkidel:

  • Päevik – sisaldab liikme jaoks teateid, puudumisi, tegevuste loetelu, tegevuste kirjeldusi.
  • Aruanded – ülevaade juhatusel olukorras liidu töös.
  • Liikmepäevik – päeviku väljavõte, kus on kirjas liikme puudumised, teated, ülesanded ja ka tegevuste tagasiside.
  • Kontaktandmed – andmebaas.
  • Foorumid – vestlusteemad liikmetele.