Liikmeks astumise tingimused

  • Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taodelda isik, kes soovib arendada liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab käesolevat põhikirja.
  • Liikmeks vastuvõtmist saab taodelda isik, kes on vanuses 13 kuni 26 eluaastat.
  • Liikmeks soovija peab esitama vormikohase avalduse elektrooniliselt või paberkandijal.
  • Liikme vastuvõtmise üle otsustab liidu juhatus.
Juhul kui avaldust täidetakse elektrooniliselt tuleb avaldus kinnitada mõlema osapoole poolt digitaalse allkirjaga.